Ve dnech 26.2 - 5.3.2023 čerpáme dovolenou. Vaše objednávky vyřídíme v nejbližším možném termínu. Děkujeme
Zákaznická podpora:info@topwest.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Ing. Martina Chytková se sídlem Čebín 78, 664 23, IČO: 87466716 (dále jen „správce údajů“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle uvedených podmínek.

Rozsah zpracování

Správce údajů bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli při objednávce prostřednictvím e-shopu na www.westernovyobchod.cz, nebo prostřednictvím telefonní, případně osobní objednávky, s evidencí v e-shopu. Správce údajů bude zpracovávat především jméno a příjmení, adresu, společnost, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto údaje budou použity především pro komunikaci se zákazníkem ve věci domluvy termínu dodání objednaného produktu a dalších záležitostí nutných k vyřízení objednávky.

Doba uchování údajů

Správce údajů bude Vaše osobní údaje zpracovávat nejdéle po dobu 2 let od přijetí objednávky na základě souhlasu poskytnutého dle pravidel: Rozsah zpracování (viz. text výše). Jestliže v tomto období nebude obdržena nová objednávka se stejnými osobními údaji, budou poskytnuté osobní údaje správcem údajů smazány.

Zabezpečení osobních údajů

Správce osobních údajů prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu e-shopu nebo e-mail správce – info@westernovyobchod.cz
  • právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů nebo došlo k neplnění povinností správce údajů plynoucích z GDPR, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Závěrečné ustanovení

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.

V případě, že osobní údaje správci údajů neposkytnete, budou možnosti objednávky omezené pouze na vlastní odběr produktu ve skladu e-shopu TopWest na adrese: Čebínská 214, Hradčany, 666 03.